اولين کنگره ملي قلب و ورزش

مجتمع درماني امام رضا (ع) کرمانشاه

اولين کنگره ملي قلب و ورزش

زمان : 22 لغاليت 24 آذر 97

اولين کنگره ملي قلب و ورزش

داراي 14 امتياز بازآموزي

اولين کنگره ملي قلب و ورزش

گروه هاي هدف

اولين کنگره ملي قلب و ورزش

گروه هاي هدف

 • راهنمای مراجعین

  اطلاع رساني به بيمار از جمله شاخص ترين تعهدات مرکز در برابر بيمار مي باشد. به منظور پاسخگویی موثر و کافی به ابهامات و سوالات ، حمایت از برنامه های ارتقاء سطح سلامت جامعه از طریق آموزش عمومی، اطلاع رسانی ...

 • اخبار سایت

  مشاهده جدیترین اخبار ها و اطلاعیه های سایت بیمارستان

  نشريه نگين سلامت

  نشريه اختصاصي بيمارستان امام رضا (ع) استان کرمانشاه

 • آموزش به بیمار و آموزش همگانی

  جزوات ، پمفلت ها ، مطالب آموزشی و محتوای آموزشی مناسب با هر گروه

  آموزش پزشکي

  واحد آموزش پزشکي مجتمع درماني امام رضا (ع) کرمانشاه

 • لیست پزشکان و متخصصان

  لیست پزشکان و متخصصان بیمارستان امام رضا (ع) استان کرمانشاه به همراه ساعات حضور در بیمارستان بخش و . .

درباره بیمارستان
ریاست
دکتر علی سروش
متخصص طب ورزش و اصلاح سبک زندگی
داخلی 2222 - مستقیم 34276346
روز های حضور در بیمارستان شنیه تا پنجشنه

ادامه

معاونت آموزشی
دکتر نسرین جلیلیان
متخصص زنان و زایمان - فلوشیپ نازایی
تلفن واحد 34283391

ادامه

معاونت پژوهشی
دکتر علیرضا خاتونی
دکتری تخصص آموزش پرستاری
08334276299

ادامه

معاونت درمان
دکتر جواد عظیمی وقار
فلوشیپ اکوکاردیوگرافی
تلفن واحد 38350034

ادامه

معاونت توسعه و برنامه ریزی
محمود فخری
کارشناس ارشد پرستاری
تلفن واحد 34282669

ادامه

معاونت امور بين الملل
دکتر معيني
فوق تخصص ريه
تلفن واحد 34282669

ادامه

مدیریت دفتر پرستاری
کامران وفایی
کارشناس ارشد پرستاری
تلفن واحد 34282669

ادامه

EDU
مدير: خانم دکتر نسرين جليليان
کارشناس مسول لادن ابراهيم پوريان
تلفن واحد 083 - 34283391

ادامه

All Rights Resered for بیمارستان امام رضا (ع) استان کرمانشاه